Møde med dommer 

Mit moede med dommeren i onsdags gik utroligt godt. Jeg foeler virkelig at han besvarede mine spoergsmaal baade som menneske og som professionel. Da jeg havde en del spoergsmaal omkring adoption som bl.a. hvorfor han er imod udenlandsk adoption, saa var svaret at han desvaerre skal tage i betraktning at der er mange jorden rundt som adopterer fra Oesten med henblik paa at deres boern skal vaere slaver. Det sker aabenbart meget ofte og det er ham som desvaerre faar en del af de sager. Som han sagde til mig. Hvis han skal sidde som et foelsomt menneske ville han sige ja til alt. Men hans stilling kraever at han taenker alt meget noeje igennem og behandler hver sag individuelt.

Jeg satte stort spoergsmaalstegn ved at indiske foraeldre faar lov til at vaelge boern fra p.g.a. farve, osv. Jeg spurgte bl.a. hvorfor det overhoved maa finde sted. Han fortalte mig at der ikke er nogen lov der forbyder dette. Det som alle gaar og taler om er at man skal proeve at adoptere et barn vaek op til 3-4 gange foer barnet maa gaa til international adoption er en AND. Det er op til enhver institution hvad de vil og ikke vil. Hmmmm der laerte jeg noget selv. Jeg har set papirer hvor der staar, at det er en lovgivning fra de forskellige boernehjem jeg har besoegt. Men nu ved jeg at det er deres regler og ikke en indisk lov. (Det var en ting som jeg ikke havde faaet bekraeftet foer nu. Alt andet jeg skriver er blevet bekraeftet)

Efter at have talt med dommeren baade om mit projekt og adoption "lokal og international", sagde han til mig at han haabede at alle adoptivboern ville blive som mig. Det blev jeg selvfoelgelig meget roert over. Jeg syntes at han virkede som et meget sympatisk menneske og var lige modsat det jeg havde regnet med. En ting er sikkert, han var meget taknemmelig for det jeg kunne fortaelle ham om DK og adoptivboern samt foraeldre. Som han sagde, saa foeler han at han kender mere til landet nu hvor han
har talt med mig. Det virker ikke saa fremmed for ham mere. Det kan ogsaa vaere en positiv ting senere hen for jer alle.

Som I nok alle ved saa er dette en person der arbejder doegnet rundt, og det at han gik med til at moedes med mig i 30 min. som saa blev til naesten 2 timer viser lidt om ham som menneske. Jeg er frygtelig ked af at negative adoptioner skal gaa ud over alle jer som kun vil jeres boern det bedste. Jeg tror , at vi alle kan vaere enige om at denne dommer sidder i en svaer position og desvaerre oplever meget som vi ikke har hoert om
og aldrig vil hoere om. Jeg kan nu hvor jeg selv har haft mulighed for at tale med ham ikke selv sige at jeg bare ville sige ja uden at vaere helt sikker. JEG ER FOR ADOPTION og det goer jeg helt klart, men man skal ogsaa taenke paa at ikke alle adoptioner er saa lyseroede ligesom min egen.

Jeg kan desvaerre ikke udtale mig om mere end dette da jeg skal bruge en del til mit projekt. Jeg haaber at det kan hjaelpe jer lidt. Alle har ret til at have sine egne meninger og dette er skrevet paa baggrund af mit
interview med denne dommer.

[ view entry ] ( 36224 views ) [ 0 trackbacks ] permalink ( 3 / 2140 )
Color 

Heres an interesting topic about skin complexion. When I first arrived here in Mumbai people used to tell me what a great complexion I have. That isn’t so anymore. Due to being outside a lot I tan easily and yes I have gotten darker than my natural skin tone. Everyone is obsessed with skin color. They have categories in which people are placed into including myself. A lot of it has to do with social stigma and everyone here wants to be white.

1) Light
2) Fair
3) Tan on the light side
4) Tan
5) Medium Light
6) Medium
7) Dark on the light side
8) Dark
9) Black

I am so used to passing by all the tanning creams and lotions back in the states. Not for me, I have my color already as most of you know. Here you have a selection twice as large to make you white. There is white cream for every complexion. It’s out of control. I had never thought in my life that I would see all this white cream. Why are we so obsessed with color? I have talked to several Indian people about this color issue and most of them respond by saying “if you are white than you are pure, clean and rich” I have raised the same question when I’ve sat in on an Indian families meeting their child for the first time. They get to spend about 20 min with the child and 8 out of 10 will reject the child because of skin color. What is happening; doesn’t anyone realize that most white people are the first to lie out in the sun to get tan as soon as they get the chance? Apparently not.

I’ve visited Manav Sava Sangh a total of three times now. The first time was in the beginning of my trip and then last week when I stayed over. The first thing the president of the institution said to me when she saw me was “ Sarah you are black,” I proudly said of course and I love it. Looks much better on me. ? She questioned why I was so excited about it and I told her that I thought dark skin is a beautiful. Now, I am not saying this just because I am Indian. If I were white I would want to be darker, it’s in me, I love dark colors. I will tie this color issue into my research studies because it does play a HUGE role with adoption, especially local adoption. Color is among the top 5 reasons children are given into adoption and rejected in local adoption here. There is something to think about.

The man at the store this morning mentioned my color and told me to stay in the shade so that I wouldn't get dark and that lead to this post.

[ view entry ] ( 1186 views ) [ 0 trackbacks ] permalink ( 3 / 2148 )
BV Inspection 

BV is inspected quarterly by the local district authority. This is something, which all Mumbai orphanages go through. I had the pleasure of meeting and speaking to one of the officers.

I asked him what his job entitled and he informed me that he was there to see that all the proper paper work was in place for the children currently residing there as well as to check for safety and security regulations of the orphanage.

He spent a great amount of time there going over everything and seemed extremely pleased when he left. He invited me down to his office but due to time, I had to take a rain check.[ view entry ] ( 1135 views ) [ 0 trackbacks ] permalink ( 3 / 2190 )
Besøg hos dommeren i High Court 

Som i alle jo ved var jeg i High Court Mumbai for at tale med dommeren som nu sidder der indtil sommerferien starter her i Indien. Jeg har endnu en aftale med ham imorgen KL. 5pm min tid og vil derefter skrive om begge dage.
[ view entry ] ( 1775 views ) [ 0 trackbacks ] permalink ( 3 / 2089 )
Adoption Meeting in Lonavla 

Yesterday I got up at six am to catch the car with Jaisita to go to Lonavala, Hill Side Station. Along with all the social workers from BV, my crew. Six kids (ages 3-6) we all jammed into two cars. The drive took us about two and half hours and luckily I got to sleep for most of the way there. Check this out. On the way up I passed a bus, which had my last name on it, and also a house. We all had a laugh at that since my name is rare in the US and Dk.Once we reached we were all greeted by one of the adoptive parents who was hosting this get-together. We all settled into two rooms and waited for all the families to reach. About one hour later everyone had reached and we were all packed into this one room since I was giving a talk on adoption and the project I am doing out here. (I usually always get nervous when having to present but not this time, so I started out by welcoming everyone etc. etc.) I had prepared a 30 min. talk, which turned in to almost two-hour session instead due to parent’s requests. They asked about my experience but it was unique because they had several questions about my actual project and my discoveries. For a minute I felt like I was in school giving a presentation. It was fantastic, I felt absolutely great and after my Q and A session I met with each couple individually. I started realizing what the concerns are for local adoptive parents.

Adoption is one giant topic and you really have to figure out from the get go what you are trying to do and say or you totally loose control. I went through this in the beginning last year and the first week of this trip. My project is huge so I learned quickly to narrow it down, only to discover it expand out again and having to decide which road to take. Quite interesting.

After meeting with everyone and finally getting some food in my stomach it was time to play with the kids from BV. Oh, they all loved coming on this trip. Due to the precaution you have to take at an orphanage it makes it difficult to take the children outside of the institution for fun at such a young age. Around 5pm it was time for us all to take a nap, which we did. I was burned out as I had been up the night before working and only slept for one hour.

The trip home went smooth and we all made it back in time for the water to come on so that we could take a shower. (If there is something I have learned being out here is to limit water, electric use, and not expect TP. Three things, which are not offered around the clock, and sometimes water is out of a bucket. Mumbai is going through at water and electric shortage at the moment so everyone has to conserve. In the beginning it was a little hard to adjust to but after a week it became a routine and I don’t know what I will do when I get back to the states because I am now used to getting my water from a bucket.)


[ view entry ] ( 995 views ) [ 0 trackbacks ] permalink ( 3 / 2006 )

<< <Back | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Next> >>