Møde med dommer 

Mit moede med dommeren i onsdags gik utroligt godt. Jeg foeler virkelig at han besvarede mine spoergsmaal baade som menneske og som professionel. Da jeg havde en del spoergsmaal omkring adoption som bl.a. hvorfor han er imod udenlandsk adoption, saa var svaret at han desvaerre skal tage i betraktning at der er mange jorden rundt som adopterer fra Oesten med henblik paa at deres boern skal vaere slaver. Det sker aabenbart meget ofte og det er ham som desvaerre faar en del af de sager. Som han sagde til mig. Hvis han skal sidde som et foelsomt menneske ville han sige ja til alt. Men hans stilling kraever at han taenker alt meget noeje igennem og behandler hver sag individuelt.

Jeg satte stort spoergsmaalstegn ved at indiske foraeldre faar lov til at vaelge boern fra p.g.a. farve, osv. Jeg spurgte bl.a. hvorfor det overhoved maa finde sted. Han fortalte mig at der ikke er nogen lov der forbyder dette. Det som alle gaar og taler om er at man skal proeve at adoptere et barn vaek op til 3-4 gange foer barnet maa gaa til international adoption er en AND. Det er op til enhver institution hvad de vil og ikke vil. Hmmmm der laerte jeg noget selv. Jeg har set papirer hvor der staar, at det er en lovgivning fra de forskellige boernehjem jeg har besoegt. Men nu ved jeg at det er deres regler og ikke en indisk lov. (Det var en ting som jeg ikke havde faaet bekraeftet foer nu. Alt andet jeg skriver er blevet bekraeftet)

Efter at have talt med dommeren baade om mit projekt og adoption "lokal og international", sagde han til mig at han haabede at alle adoptivboern ville blive som mig. Det blev jeg selvfoelgelig meget roert over. Jeg syntes at han virkede som et meget sympatisk menneske og var lige modsat det jeg havde regnet med. En ting er sikkert, han var meget taknemmelig for det jeg kunne fortaelle ham om DK og adoptivboern samt foraeldre. Som han sagde, saa foeler han at han kender mere til landet nu hvor han
har talt med mig. Det virker ikke saa fremmed for ham mere. Det kan ogsaa vaere en positiv ting senere hen for jer alle.

Som I nok alle ved saa er dette en person der arbejder doegnet rundt, og det at han gik med til at moedes med mig i 30 min. som saa blev til naesten 2 timer viser lidt om ham som menneske. Jeg er frygtelig ked af at negative adoptioner skal gaa ud over alle jer som kun vil jeres boern det bedste. Jeg tror , at vi alle kan vaere enige om at denne dommer sidder i en svaer position og desvaerre oplever meget som vi ikke har hoert om
og aldrig vil hoere om. Jeg kan nu hvor jeg selv har haft mulighed for at tale med ham ikke selv sige at jeg bare ville sige ja uden at vaere helt sikker. JEG ER FOR ADOPTION og det goer jeg helt klart, men man skal ogsaa taenke paa at ikke alle adoptioner er saa lyseroede ligesom min egen.

Jeg kan desvaerre ikke udtale mig om mere end dette da jeg skal bruge en del til mit projekt. Jeg haaber at det kan hjaelpe jer lidt. Alle har ret til at have sine egne meninger og dette er skrevet paa baggrund af mit
interview med denne dommer.

[ view entry ] ( 34546 views ) [ 0 trackbacks ] permalink ( 3 / 2097 )

<< <Back | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Next> >>